Vážení účastníci, milé kolegyně, milí kolegové,

výbor České společnosti nukleární medicíny nás letos pověřil zorganizováním našich 51. Dnů nukleární medicíny. Pro toto setkání jsme vybrali nově zrekonstruovaný Kongres hotel Jezerka, který se nachází v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Železné hory v blízkosti Sečské přehrady u města Chrudimi. Věříme, že vás zaujme nejen kvalitní odborný program, ale také program kulturní a v neposlední řadě i sportovně-relaxační možnosti Kongres hotelu Jezerka.

Srdečně vás zveme na 51. Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí,
které se uskuteční ve dnech 12. - 14. 11. 2014
v Kongres hotelu Jezerka, Ústupky - Seč u Chrudimi.


Za vědecký výbor:
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Za organizační výbor:
MUDr. Petr Libus
Bc. Blanka Dočekalová, DiS.
MUDr. Ladislav Zadražil
 

Nad kongresem převzali záštitu:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Mgr. David Rezničenko, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
Libor Honzárek, radní města Havlíčkův Brod

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Účast na akci bude v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.